Αλλάζουν οι διαδικασίες που ακολουθούσαν οι πολίτες στο Δημοτολόγιο και το Ληξιαρχείο του Δήμου.

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου ενημερώνει με ανακοίνωση του τους δημότες για τις αλλαγές:

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες του δήμου Μοσχάτου – Ταύρου:

Α) σχετικά με τη Λειτουργία του Δημοτολογίου ότι από την 12η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00, έως και την 21η Ιανουαρίου 2018 ώρα 15:00,

παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωση στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας. Δηλαδή δεν διενεργούνται εγγραφές, διορθώσεις στοιχείων, διαγραφές, συμπλήρωση στοιχείων, μεταβολές αστικής κατάστασης, ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά στην καταχώριση είτε στα βιβλία δημοτολογίου είτε στις τοπικές βάσεις δημοτολογίων.

και

Β) σχετικά με τη Λειτουργία Ληξιαρχείων των Δ.Ε. Μοσχάτου και Ταύρου από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ) του άρθρου 8Α του ν.344/1976 και ως εκ τούτου δεν καταχωρείται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.

Όταν οι πολίτες αιτούνται Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων θα χορηγούνται φωτοαντίγραφα από τα ήδη υπάρχοντα Ληξιαρχικά Βιβλία, είτε αυτά είναι χειρόγραφα ληξιαρχικά βιβλία προ της έναρξης λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ (προ Μαΐου 2013) είτε τα εκτυπωμένα φύλλα του ΠΣΛΗΠ που πλέον μετά την έναρξη λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ (Μάιος 2013) αποτελούν του Ληξιαρχικό βιβλίο.

Ζητάμε την κατανόησή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία στα τηλέφωνα 21320 19601 & 21320 19603.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here