Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου – Ταύρου, απόψε Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου με τα εξής θέματα:

1. Συζήτηση σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση του Παραλιακού Μετώπου της Αττικής.
2. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ΚΔΑΠ στον Ταύρο σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο «Αποστολή», της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
3. Λήψη απόφασης για την ανάληψη δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης σχετικά με την καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικά – πολιτιστικά – εκκλησιαστικά σωματεία και στους συλλόγους εργαζομένων του Δήμου.
4. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 120/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο» του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, που αφορά στην υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων –δαπανών έτους 2017 για το β΄ τρίμηνο.
5. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 115/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο» του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, που αφορά στην «4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ έτους 2017».
6. Λήψη απόφασης για την απόδοση εσόδων μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων μηνών IOYΛIOY – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 208/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , που αφορά στην τροποποίηση ωραρίου υπαλλήλου ΙΔΑΧ από μερικής απασχόλησης στο ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης.
8. Λήψη απόφασης: α) για την έγκριση υλοποίησης ημερίδας 11/11/2017, β) για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 973,40€ που αφορά την προμήθεια ενημερωτικών εντύπων για την υλοποίηση ημερίδας και γ) την έγκριση της από 4/9/2017 σχετικής Τεχνικής Περιγραφής.
9. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 125/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 126/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
11. Λήψη αποφάσεως επί των υπ’ αριθ. πρωτ. 17818/28-7-2017 και 20755/11-9-2017 Αιτήσεων της δικηγόρου Αθηνών Κας Λευκής Δημοπούλου, ως πληρεξουσίας των κκ. Γεωργίου Καβάλη και Αμαλίας Καβάλη.
12. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 10/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.
13. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 28/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , που αφορά στην «Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 452/10-1-2017 ένστασης που υπεβλήθη κατά της υπ’ αριθ. 176/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την προτεινόμενη-επιτρεπόμενη χρήση γης στο Ο.Τ.227 της περιοχής Ελαιώνα Ταύρου».
14. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 15680/5-7-2017 αιτήσεως της Πνευματικής Εστίας Μοσχάτου, που αφορά στην παραχώρηση χώρου της Πλατείας Δημαρχείου, για επίδειξη Ζούμπα.
15. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια υλικών για μερική αντικατάσταση – συντήρηση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου «ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ» και «Χ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Δ.Κ. Ταύρου.
16. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής προσβασιμότητας – Δικαιωμάτων των πεζών – Οδικής ασφάλειας.
17. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 29/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην ολική αφαίρεση δέντρων.
18. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 27/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην ολική αφαίρεση δέντρων.
19. Λήψη απόφασης για την μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Αναξαγόρα από Κλαζομενών/Αρχιμήδους έως και προς την Λεωφόρο Πειραιώς στην Δημοτική Ενότητα Ταύρου.
20. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αθλητικών χώρων.
21. Λήψη απόφασης για την ανάκτηση χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.
22. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΟΠΑΚΑ» που αφορά στην έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here