Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου – Ταύρου, την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Μοσχάτου.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ , που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 30/11/2017 – 2/12/2017.

2. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου».

3. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 140/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, , που αφορά στην «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων –Δαπανών έτους 2017 για το τρίτο τρίμηνο».

4. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 32/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , που αφορά στην την ολική αφαίρεση δέντρων.

5. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 33/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , που αφορά στην ολική αφαίρεση δέντρων.

6. Λήψη απόφασης της υπ΄αριθμ. 34/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , επί αιτημάτων σχετικών με τις άδειες χώρου στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου.

7. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 36/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , που αφορά στο υπ΄αριθμ. 23931/16-10-2017 αίτημα, για την παραχώρηση χώρου για προσωρινή στάση αυτοκινήτου μπροστά από την είσοδο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου :«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ» προϋπολογισμού 2.130.000,00 €.

9. Λήψη απόφασης για την απόδοση εσόδων μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων μηνών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10. Λήψη απόφασης: α) για την έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα και β) για την έγκριση της υπ΄αρ. 86/2017 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

11. Λήψη απόφασης, που αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και τον ορισμό του «προσωρινού αναδόχου».

12. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 25424/ 24- 10 -2017 αίτησης παραίτησης του αναπληρωματικού μέλους της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και ορισμός νέου μέλους.

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου : «Συντήρηση – Ελαιοχρωματισμός Σχολικών κτιρίων».

14. Λήψη απόφασης για έγκριση της υποβολής της Διαχειριστικής Μελέτης του Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων.

15. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Π. Τσαλδάρη (Χαμοστέρνας 57 Δ.Κ. Ταύρου ), για τη ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. (ΑΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑVIN OIL & ΜΑΚΡΕΟΝ Α.Ε.)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here